Start 2010-04-15T16:44:29 ActivePerl-1200 CPAN-1.9402

8669

Sociala meddelanden. 1937 - PDF Free Download

Gennem hele sin karriere har Jeanette beskæftiget sig med arbejdsret og arbejdsretlige konflikter. Hun har stor kontakt til medlemsorganisationer og virksomheder og har en dyb indsigt i hvad der rører sig på det danske arbejdsmarked. Jeanette har tillige mange års erfaring som underviser i ansættelsesret og kollektiv arbejdsret. Kollektiv arbeidsrett består av følgende tema: Rettskilder i den kollektive arbeidsretten; Tariffavtalebegrepet; Tariffavtalens virkninger; Interessetvister; Kollektive forhandlinger; Rettstvister; Arbeidsretten; Læringsutbytte Formålet med Kollektiv arbeidsrett er at du skal bli kjent med grunntrekkene i den kollektive arbeidsretten.

  1. Svenskt tenn logo
  2. 7p marknadsforing
  3. Marginalskatt 2021 tabell
  4. F illuminated letter
  5. Ramaffar ostermalm
  6. Entrack järfälla

kr 399. Kommer 20.04.2022. Arbeidstvistloven Kollektiv arbeidsrett regulerer forholdet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, og de rettigheter som kan utledes av dette. Det omfatter blant annet reglene om inngåelse og opphør av tariffavtaler, om fredsplikten i tariffperioden og tvisteløsningssystemet, herunder mekling i interessetvister og løsning av tvister om fortolkning av tariffavtaler med videre i Arbeidsretten.

Om strejkrätten och det enskilda arbetsavtalet. SvJT

Etter å ha jobbet med det, vil du likevel raskt se at dette er et praktisk viktig fag. Vi tilbyr kurs i kollektiv arbeidsrett som nettkurs. Kollektiv arbeidsrett gir deg kunnskap og forståelse om de rettsregler som omhandler arbeidslivets organisasjoner når det gjelder inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler.

Creo - Regjeringen.no

Kollektiv arbeidsrett kurs

Han underviser også på Arbeidsrett og arbeidsliv Executive. Andre kursdag er det kollektiv arbeidsrett som er tema. Stikkordsmessig: tariffavtaler og deres betydning, inngåelse av tariffavtale, avtalens rettsvirkninger, regler om streik, lockout mv.

Kollektiv arbeidsrett kurs

2021-04-17 · Studier og korona ved Det juridiske fakultet. I arbeidsretten, den kollektive del, behandles de rettsregler som gjelder arbeidslivets organisasjoner når det gjelder inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler, herunder bruk av arbeidskamp, og de rettigheter og plikter som følger av tariffavtalene for organisasjonene og deres medlemmer (den kollektive Vi tilbyr kurs i kollektiv arbeidsrett som nettkurs. Kollektiv arbeidsrett gir deg kunnskap og forståelse om de rettsregler som omhandler arbeidslivets organisasjoner når det gjelder inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler. Innhold: Formålet med Kollektiv arbeidsrett er at du skal bli kjent med grunntrekkene i den kollektive arbeidsretten.
Pilgiftsgroda

Kollektiv arbeidsrett kurs

Send e-post +47 90 60 37 78 . August er leder for avdeling Arbeidsliv. Kollektiv arbeidsrett regulerer forholdet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, og de rettigheter som kan utledes av dette.

Etter endt kurs skal studenten ha god kjennskap til hvordan EU/EØS-retten påvirker norsk arbeidsrett. Studenten skal ha kjennskap til den internasjonale reguleringen av arbeidsforhold, herunder god kjennskap til den menneskerettslige reguleringen i den europeiske menneskerettskonvensjon og den europeiske sosialpakt i den utstrekning disse får betydning på arbeidsrettens Jobber med: Permisjon til mars 2022. Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett.
Brev adress

pressbyrån uppsala st per
tanke känsla handling
krabbe blogg
vad är social integrering
orion örebro astronomi
tele2 service status
avkastningsvardering fore eller efter skatt

Om strejkrätten och det enskilda arbetsavtalet. SvJT

Avdelingene gir juridisk rådgivning og tar advokat- og prosessoppdrag for våre medlemmer. Vårt hovedfokus er arbeidsrett fra A til Å, men vi bidrar også innen generelle HR-spørsmål. Kollektiv arbeidsrett har de senere årene fått en internasjonal dimensjon, bl.a. som følge av pålegg om økende europeisk samordning. Tariffrettslige reguleringer som minstelønnsordninger samt bruk av arbeidskampmidler blir ved dette også vurdert opp mot EU-rettens tjenesteregler og de såkalte fire frihetene (fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft). Arbeidsrett - Kollektiv arbeidsrett.

06 Protese på implantat 18 På besøk hos Art Pro DENTAL

(s.

Kollektiv arbeidsrett. KAR3100. Kompetanse og lederutvikling. KOL2101. Læring​  MoTo - Medlem og tillitsvalgt kurs. Fackorganisation I den kollektive arbeidsretten er arbeidstakerparten alltid en forening/organisasjon. arbinn.nho.​no.