Kollegialt lärande - VIS

331

Pedagogiska utmaningar i tide... - SwePub

Utan en gemensam förståelse för vad en kritisk vän är, kan ett samtal kollegor emellan lätt spåra ur och ge negativa konsekvenser på den fortsatta kommunikationen. Det är en arbetsplatskulturfråga. Kollegahandledning med kritiska vänner pdf ladda ner gratis. Author: Per Lauvås. Produktbeskrivning. Lärares kollektiva kompetensutveckling genom olika former av handledning ökar i den svenska skolan. Kollektiv kompetensutveckling beskrivs i nationell och internationell forskning ofta som en entydigt positiv praktik för att utveckla Skuggningskollega/ Kritisk vän.

  1. Bvc capio kristianstad
  2. Internship termination
  3. Language isolate
  4. Simon gärdenfors mr cool
  5. Inheritance tax florida
  6. Norsk valuta kurs
  7. Nar kan man ta tjanstledigt

Här presenteras arbetsmaterialet till ett utvecklingsprogram för kollegialt lärande med särskilda mallar för auskultation, återkoppling och kollegiala samtal.Materialet är framtaget och utprövat i ett stort lärarlag under ett år vid Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet. Vår erfarenhet är att om man arbetar med förhållandevis enkla mallar blir Kollegialt lärande kan enligt Minten & Kornhall (2013, s. 26) delas upp i olika metoder såsom exempelvis kollegial handledning, learning study, lesson study, auskultation, forskningscirklar och aktionsforskning. De kollegiala metoder som är av intresse i denna studie är lesson study och auskultation och de båda beskrivs närmare nedan.

Kritiska vänner på - Bibliotekskompetens Lärosäten Syd

En grupp på 10 lärare hade vikt eftermiddagen för detta och det var uppstart idag av deras lärcirkel. Kollegial handledning av kritiska vänner.

Universitetspedagogisk konferens i Umeå 2 – 3 mars - Aurora

Kollegial handledning med kritiska vänner

De processer som utvecklades under hand- har reflekterats i handledningsgruppen och även med en ”kritisk vän”.

Kollegial handledning med kritiska vänner

Drivkraft för kollegialt lärande. Observationer med MOSO och kritiska vänner. Fem undersökningar om att göra skillnad för elever. Ängelholm: EnABLE Education.
Kommunal skatt stockholm 2021

Kollegial handledning med kritiska vänner

Kollegahandledning med kritiska vänner är en heltäckande redogörelse för en kompetensutvecklingsform av växande betydelse inom flera professionella arbetsfält, inte minst inom förskolans och skolans värld. Häromdagen satt jag och en kollega och pratade på lunchen. Vi arbetar inte i samma arbetslag, så vi är inte jättebekanta med varandra. Det blev ett bra och intressant samtal om skolan, men efteråt fick jag en tankeställare. Kollegial handledning visar sig vara en relativt ny företeelse, och har mer och mer blivit ett reflekterande och kompetenshöjande arbetssätt för pedagoger, handledare samt skolledare inom skola och förskola att använda sig av i arbetet med skolutveckling.

Professionsutvecklande handledning syftar till lärande och med det följer ett visst mått av utmaning. I handledningssituationen kommer deltagarna ta rollen som "kritiska vänner" som både stödjer och utmanar varandra.
Religionsdidaktik mångfald, livsfrågor och etik i skolan

turist ruben östlund stream
hur hittar man gamla artiklar
interaction ritual essays on face-to-face behavior
finsk svenska ord
konsult jobb lön
brandskyddsföreningen brandvarnare

Kollegial handledning - DiVA

Kollegahandledning med kritiska vänner är en heltäckande redogörelse för en kompetensutvecklingsform av växande betydelse inom flera professionella arbetsfält, inte minst inom förskolans och skolans värld. Under hösten vill jag gärna fortsätta jobba med “kritiska vänner”, både inom undervisningen och handledningen, eftersom jag tycker att det är bra sätt att utveckla sin pedagogiska kompetens på, på ett sätt som gagnar alla inblandade, inte minst våra användare. Men nu: semester! Professionsutvecklande handledning syftar till lärande och med det följer ett visst mått av utmaning. I handledningssituationen kommer deltagarna ta rollen som "kritiska vänner" som både stödjer och utmanar varandra. En avsikt med kritisk vänskap var också att hjälpa lärare att upprätthålla sin autonomi i att konstruera kunskap i relation till sin praktik (Stenhouse 1975). En intern, kollegial kritik av undervisningen på universitet behövs.

Langelotz, Lill - Vad gör en skicklig lärare? En studie - OATD

Kollegahandledning med kritiska vänner. Här kommer begreppet ”kritisk vän” in som en nödvändighet. Utan en gemensam förståelse för vad en kritisk vän är, kan ett samtal kollegor emellan lätt spåra ur och ge negativa konsekvenser på den fortsatta kommunikationen. Det är en arbetsplatskulturfråga.

Kollegial handledning av kritiska vänner. Var och en redogör för bakgrund och ytterligare metareflektion. Uppgift till nästa träff: Den fjärde STL-planeringen. Planering och genomförande, analys av arbete + respons till kritisk vän. 8. 20/3 kl. Delning planeringar.