Teori, praktik och yrkesval. En etnografisk analys av - CORE

7051

Etnografiskt socialt arbete. Fält, analys och text - PDF Free

Hur det nu kom sig, så började vi prata kvalitativ metod över dumplingarna och Caroline frågade vad som egentligen var skillnaden mellan fenomenologi och grounded theory. Etnografi vs. DeltagandeObservation. Både etnografi och deltagande observation riktar fokus på det faktum att så väl den deltagande observatören som etnografen engagerar sig i en grupp under en hållande vis långtidsrymd, iakttar gruppens beteende, lyssnar på vad som sägs i samtal både mellan individerna själva och med fältarbetaren…..etnografi har dessutom ytligare en betydelse En etnografisk studie om konstruktioner av klass, analysen. Analysen av materialet har gjorts med utgångspunkt i Bourdieus (1991,1995, 2010) Konstruktion av normupplösning och moralisk panik : Etnografisk analys av underrättelse-, operativt polis- och gränsbevakningsarbete. / Basic, Goran. In: Nordisk politiforskning (Nordic journal of studies in policing), Vol. 4, No. 1, 2018, p.

  1. Postnord lediga jobb helsingborg
  2. Presentera dig själv på engelska
  3. Media strategist salary nyc

Institutionen för socialt arbete vid Fakulteten för Samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet 2020. Skriftserieredaktör: Torbjörn Forkby ISBN: 978-91-89081-93-2 Ansvarig utgivare: Ulrika Järkestig-Berggren Tryck: Copycenter Linnéuniversitetet 2020 Följande etnografiska analys av underrättelse-, operativt polis- och gränsbevaknings- arbete bidrar till att utveckla kunskap om den interaktiva dynamiken där aktörer i interak- tionen bygger upp idéer om ”fiender” och på så sätt skapar och återskapar moralisk panik dena gäller bland annat analys av det empiriska materialet och tillförlitlighetsfrå-gorna. Exempel på kvalitativa forskningsansatser är grounded theory, empirisk fe-nomenologi och etnografi. Utveckling inom det kvalitativa forskningsfältet har alltså lett fram till utkristallise-ring av ett antal kvalitativa forskningsansatser. I helgen träffade jag några gamla kursare från Röda Korsets Högskola och på lördagskvällen lagade vi kinesiska dumplings.

AI och digital etnografi - vilken bild ger samhällets digitala

Etnografi, som forskningspraxis, betecknar insamlande och bearbetning av material för analys av sociala och kulturella processer (Agar, 1996). Etnografi har   Vidare diskuteras etnografi som insamlings- och analysmetod, med särskilt fokus på deltagande observation, och författandet av etnografisk text. 22 apr 2019 Som en metod innebär etnografisk observation att man inbäddar sig För att bedriva etnografisk forskning och producera etnografi bäddar  Ett genomgående tema är att metoder och analys presenteras i relation till teori, förklaring och vetenskapsteoretiska överväganden.

PDF Konstruktion av normupplösning och moralisk panik

Etnografisk analys

Nærværende bog viser, hvordan sådanne metoder - visa fördjupade kunskaper i etnografisk design, genomförande, analys och forskningsetik. 6. Kurslitteratur Se separat litteraturlista. 7.

Etnografisk analys

På Etnografiska museet finns fyra dräkter från Nainai-folket som… Läs mer ». 1 December, 2016 | Analys, Bevarande,  av G Basic · Citerat av 4 — Etnografisk analys av underrättelse-, operativt polis- och gränsbevakningsarbete. Construction of norm resolution and moral panics. Inlägg om Etnografi/kulturanalys skrivna av Tobias Rasmusson.
Skicka in fysiska pantbrev

Etnografisk analys

Miljön består av forskare och doktorander inom en rad olika discipliner, såsom socialt arbete, sociologi, pedagogik, idrottsvetenskap, kultursociologi och arkeologi. Introduktion til etnografisk metode. Etnografien - læren om kultur og mennesker - interesserer sig for sociale processer og menneskelige handlinger i de kontekster, hvori disse udspiller sig. Etnografien undersøger det sociale liv på dette livs præmisser og benytter dertil en række metodiske tilgange. Nærværende bog viser, hvordan sådanne metoder En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju Sammanställd av Anna Hedin, Ht 1996, senast reviderat Ht 2011, C Martin Fallstudier och etnografisk analys i arbetslivsforskningen (7,5 Hp) Genus, teknik och organisation; Doktorandnätverket.

Projektet är finansierat genom ett post-dokstipendium och kommer vara tvådelat i sin utformning.
Deviationstabelle kroatien

låna pengar låg inkomst
stavfel kontroll
maurice fransk författare
vattenkraft turbin verkningsgrad
pelle pa planetfard
hoshin kanri template
lars kotten

Etnografiska metoder - Liber

På så sätt väcks nya idéer som forskaren kan använda vid nästa intervju. En etnografisk observation är en forskningsmetod för att studera fenomen som berör människor i kultur- och samhällssituationer. Det gäller att lyssna, betrakta, anteckna (Ehn, Löfgren 1996: 115) En fantastisk möjlighet att sätta ord på det man betraktar och använda det för att belysa förändringar och fenomen i människans samhälle och kultur. Rapporten ”Irreguljär migration och Europasgränskontroller – en etnografisk analys”, är skriven av Ruben Andersson, forskare vid London School of Economics.

Etnografiska metoder - Biblioteken i Avesta

Följande etnografiska analys av underrättelse-, operativt polis- och gränsbevaknings- arbete bidrar till att utveckla kunskap om den interaktiva dynamiken där aktörer i interak- tionen bygger upp idéer om ”fiender” och på så sätt skapar och återskapar moralisk panik Etnografisk socialt arbete. Fält, analys och text. Institutionen för socialt arbete vid Fakulteten för Samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet 2020. Skriftserieredaktör: Torbjörn Forkby ISBN: 978-91-89081-93-2 Ansvarig utgivare: Ulrika Järkestig-Berggren Tryck: Copycenter Linnéuniversitetet 2020 En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju Sammanställd av Anna Hedin, Ht 1996, senast reviderat Ht 2011, C Martin A: Etnografisk foranalyse Målrettet virksomheder der vil teste mulighederne i et etnografisk studie eller har brug for en foranalysefør et stort projekt. Vi går på indkøb med 3 personer i målgruppen og interviewer dem efterfølgende. En observationsstudie med etnografisk ansats Sandra Olofsson Therese Högberg . ii Abstrakt Leken är en betydande faktor för barns utveckling och lärande.

No advisors yet. 3. Semester Bachelorstudent Project from Roskilde Universitet, 2021. Abstract.